Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CreaKiosk.nl / mQm (MediaQ Marketing BV)


Artikel 1: CreaKiosk.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op CreaKiosk.nl, een initiatief van mQm (MediaQ Marketing BV).

Artikel 2: Abonnement

Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden, tenzij anders staat aangegeven in de bestelling. Alle abonnementen zijn tot wederopzegging.

Artikel 3: Proefnummer of losse nabestelling van een uitgave

Een proefnummer of losse nabestelling van een uitgave wordt altijd eenmalig besteld zonder verdere verplichtingen.

Artikel 4: Orderbevestiging

Een orderbevestiging van elke bestelling wordt verstuurd via e-mail. Een factuur is mogelijk op aanvraag via info@creakiosk.nl.

Artikel 5: Betaling

Betaling geschiedt online enkel door middel van de winkelmand en daaraan gekoppelde Mollie online betalingsmogelijkheden. Indien gewenst, kan daarvan afgeweken worden door middel van een handmatige verwerking. U kunt hiervoor een mail met gewenste tijdschrift(en) en abonnementsvorm sturen naar info@creakiosk.nl

Artikel 6: Levertijd en bezorging

– Bij een nieuw abonnement op een maandblad wordt doorgaans het eerste nummer geleverd tussen de 2 en 5 weken na besteldatum.
– Bij bestellingen van abonnementen op tijdschriften die slechts enkele malen per jaar verschijnen (bijvoorbeeld 1 x per kwartaal of 1 x per half jaar) wordt het eerste nummer geleverd bij (eerstvolgende) verschijning. Voor verschijningsdata van specifieke bladen kunt u een mail sturen naar info@creakiosk.nl
– Proefnummers worden binnen 5 werkdagen na bestelling verstuurd.
– Nabestellingen van uitgaven worden eveneens binnen 5 werkdagen verstuurd, mits voorradig. Indien een nummer (tijdelijk) niet meer beschikbaar is, krijgt u hierover bericht met een suggestie voor een eventueel alternatief.
Voor alle leveringen in Nederland en België geldt een verzendtarief van € 2,95 per bestelling.
_  Leveringen naar Belgie kunnen langer duren in verband met 1 keer per week verzenden over de grens in Belgie om zo de verzendkosten voor de klanten laag te kunnen houden.

 

Artikel 7: Wijzigingen in klantgegevens

Eventuele adreswijzigingen of een ander telefoonnummer of e-mailadres a.u.b. meteen doorgeven via info@creakiosk.nl

Artikel 8: Acties en aanbiedingen

Klanten van CreaKiosk.nl (die een bestelling hebben geplaatst voor een abonnement, proefnummer of losse nabestelling) stemmen ermee in, dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor toekomstige acties en / of aanbiedingen van CreaKiosk.nl, MediaQ Marketing BV en / of derden waarmee MediaQ Marketing BV of een aan haar gelieerde onderneming een samenwerking is aangegaan. Wenst u dit niet, dan kunt u dat aangeven via info@creakiosk.nl onder vermelding van uw NAW gegevens en daarbij kenmerk ‘OPT-OUT’. Uw gegevens worden dan onverwijld uit de betreffende database verwijderd.

Artikel 9: Klachten

Eventuele klachten over CreaKiosk.nl kunt u schriftelijk kenbaar maken via: mQm, postbus 417, NL – 6160 AK Geleen. Een klacht wordt behandeld binnen dertig dagen na ontvangst. Wanneer de klacht niet naar wens wordt opgelost, kan een eventueel geschil, binnen drie maanden na datum poststempel brief met klacht, worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

MediaQ Marketing BV / CreaKiosk.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van haar dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld verwijtbaar aan MediaQ Marketing BV / CreaKiosk.nl, waarbij alsdan de aansprakelijkheid beperkt is tot enkel de vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

Bovenstaande voorwaarden van CreaKiosk.nl kunnen worden gewijzigd of aangevuld. De meest recente versie treft u aan op de actuele website. Op bestellingen na wijziging van de voorwaarden zijn de betreffende meest recente (gewijzigde) voorwaarden van toepassing.


MediaQ Marketing BV   Postbus 417   NL – 6160 AK Geleen   Tel: 0031 (0) 850 212 670

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 – 12.30 uur